Περιγραφή

Τα μάρμαρα Καβάλας κενόκουν σε κατηγορίες ημίλευκων μαρμάρων.
Το μάρμαρο Καβάλας προσεκτικά από τα διαφορετικά χρώματα της τεχνικής.
Η εταιρία Μπλαρα Μαλακατέχ να να προμηθεύσει στο κλειδί που απαιτούνται για να κάνετε χρήση του μάσρου της επιλογής.